Верховна рада України Президент України Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України Український центр оцінювання якості освіти

Новини


В Україні працює національна дитяча «гаряча» лінія

На базі Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда - Україна» функціонує Національна дитяча «гаряча» лінія та Національна «гаряча» лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації.День учнівського самоврядування

Відповідно до річного плану роботи та комплексної тематично-цільової програми виховання «Молода зміна», а також із метою формування лідерських якостей гімназистів 26 квітня у нашому навчальному закладі відбувся День учнівського самоврядування.


Адреса:

вул. 17 Вересня,

смт Млинів

Рівненська область

35100

Телефон:

(03659)63289

Директор:

Кравчук Микола Володимирович

Виховна робота

Основою виховної системи гімназії є комплексна модульно-цільова програма виховання гімназистів «Молода зміна», яка забезпечує особистісно орієнтоване виховання на принципах:

- цілеспрямованого створення емоційно збагачених виховних ситуацій;

- особистісно-розвиваючого спілкування в різних мікро- та макроситуаціях;

- використання співпереживання як психологічного механізму у вихованні особистості;

- систематичного та адекватного аналізу власних у чужих вчинків. Виховна система гімназії доповнює модульно-рейтингову систему навчання, функціонує одночасно з нею, забезпечуючи життєву компетентність випускника гімназії та включає в себе такі елементи:

- психолого-педагогічну діагностику рівнів навчально-пізнавальної, предметно-ігрової, трудової, соціокомунікативної активності гімназистів;

- соціальний аналіз учнів класу, його референтних груп, офіційних і неофіційних лідерів;

- створення та реалізація проектно-цільових програм розвитку особистості;

- впровадження оптимального варіанту колективних творчих справ, які позитивно впливають на формування соціального досвіду учнів і передбачають безпосередню участь дітей в їх підготовці та проведенні;

- модернізація та удосконалення загальногімназійної та внутрішньо класних систем самоврядування «Лідер»;

- модернізація та удосконалення позакласної роботи з обдарованими та здібними учнями через гімназійне наукове товариство «Інтелект»;

- посилення національно-патріотичного виховання через діяльність виховного центру «Пам'ять» і дальший розвиток кімнати-музею;

- реалізація програм громадянського виховання через виховні системи класів, які є складовими модулями програми «Молода зміна».

- оновлення та модернізація громадських дитячих організацій для різновікових категорій учнів;

- консолідація дій сім’ї, гімназії, селищної громади, їх співпраця і співтворчість на основі ділового партнерства;

- інформаційно-методичне забезпечення виховного процесу на засадах особистісно орієнтованих технологій виховання;

- стимулювання гімназистів до самоутворення, самовиховання, саморозвитку і самовдосконалення;

- удосконалення та модернізація системи оцінки і контролю за здійсненням виховної роботи на основі компетентнісного підходу до формування життєвих компетенцій та моделі випускника гімназії.

Результатом впровадження комплексноїї модульно-цільової програми «Молода зміна» є відповідність випускників гімназії моделі-еталону. Модель випускника гімназії

Випускник гімназії

- національно свідомий громадянин України, патріот, носій культури, мови, традицій і звичаїв українського народу та етносу рідного краю, активний в суспільному житті та житті селищної громади, здатний берегти і примножувати культурні багатства українського народу, сімейно-родинні традиції.

- гнучка, мобільна, конкурентноздатна, всебічно розвинена особистість, яка вміє інтегруватись у динамічне суспільство, презентувати себе на ринку праці, використовує знання як інструмент праці для розв’язання життєвих проблем;

- генерує нові ідеї, вміє приймати нестандартні рішення й нести за них відповідальність;

- володіє комунікативною культурою, уміє працювати в команді, запобігати та виходити з будь-яких конфліктів;

- здобуває, аналізує інформацію, отриману з різних джерел, застосовує її для індивідуального розвитку і самовдосконалення;

- дбайливо ставиться до свого здоров’я і здоров’я інших як найвищої цінності;

- здатний до вибору серед численних альтернатив, що пропонує сучасне життя, найоптимальніший для даних умов і часу.

Програма містить пояснюючу записку, особливості вікових періодів учнів та рекомендовані форми виховної роботи для них, а також основні вимоги до вихованості для випускників початкової, основної та старшої школи.

1. Система виховної роботи Млинівської гуманітарної гімназії

2. Символіка гімназії

3. Комплексна модульно-цільова програма виховання гімназистів «Молода зміна»

4. Наказ «Про заходи національно-патріотичнрого виховання у Млинівській гуманітарній гімназії»

5. Звіт про національно-патріотичне виховання у Млинівській гуманітарній гімназії.

6. Історико-краєзнавча Зразкова кімната-музей «Пам'ять»

7. Проведення гімназійних та участь у районних, обласних та Всеукраїнських конкурсах.

8. Загальногімназійна колективна творчість

9. Форми роботи з національно-патріотичного виховання

10. Туристсько-краєзнавча робота. Проект «Історичними шляхами Млинівщини»

11. Діяльність дитячих об’єднань за інтересами. Гімназійна академія життєтворчості.

12. Участь гімназистів у міжнародних проектах. Проект «Модель ООН»