Верховна рада України Президент України Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України Український центр оцінювання якості освіти

Новини


В Україні працює національна дитяча «гаряча» лінія

На базі Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда - Україна» функціонує Національна дитяча «гаряча» лінія та Національна «гаряча» лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації.День учнівського самоврядування

Відповідно до річного плану роботи та комплексної тематично-цільової програми виховання «Молода зміна», а також із метою формування лідерських якостей гімназистів 26 квітня у нашому навчальному закладі відбувся День учнівського самоврядування.


Адреса:

вул. 17 Вересня,

смт Млинів

Рівненська область

35100

Телефон:

(03659)63289

Директор:

Кравчук Микола Володимирович

Науково-методична робота

Виходячи з рекомендацій гімназійної науково-практичної конференції 2011 року та атестаційної експертизи закладу, необхідно:

1. Продовжити протягом 2012-2016 років експериментально-пошукову роботу щодо розробки практичних аспектів компетентнісно спрямованої освіти, зосередивши зусилля на:

  • проектуванні та практичній реалізації інноваційної моделі закладу життєвої компетентності, спрямованого на розвиток компетентності, мобільності, життєздатності особистості, яка вміє самостійно і творчо розв’язувати проблемні життєві завдання, приймати відповідальні рішення;
  • становленні компетентнісно спрямованого навчально-виховного процесу у єдності змістових, технологічних, особистісних, управлінських параметрів;
  • поглибленні діяльнісного характеру змісту освіти, створенні умов для розвитку життєвої компетентності учнів;
  • експериментальній перевірці корекційно-розвивальних, соціальних технологій, цільових програм розвитку життєвої компетентності учнів;
  • визначенні напрямків та орієнтирів особистісного і професійного самовизначення вихованців в умовах профільного навчання;
  • обґрунтування ключових компетенцій для різних сфер життєдіяльності особистості;
  • створенні виховного простору, спрямувавши його на розширення можливостей компетентного вибору особистістю свого життєвого шляху;
  • розробці інструментарію моніторингового вивчення рівня сформованості життєвої компетентності особистості.

Науково-методичну проблемну тему гімназії на 2011 -2016 роки сформулювати так: «Розвиток професійної компетентності вчителів та життєтворчих компетентностей гімназистів на основі науково-методичної та дослідно-експериментальної діяльності в умовах реалізації продуктивних технологій навчання та виховання гімназистів».

Методичне забезпечення реалізації науково-методичної проблемної теми

2011-2012 н.р. Діагностико-прогностичний етап.

Завдання етапу:

1. Фундаментальний аналіз науково-методичної та самоосвітньої діяльності учителів за останні 5 років;

2. Визначення рівня навчальних досягнень та рівнів вихованості гімназистів у системі модульно-розвиваючого навчання;

3. Вивчення теоретичних джерел з проблем проектно-інформаційних технологій в методичній роботі;

4. Оволодіння всіма учителями роботи з комп’ютером, мультимедійними та електронними засобами навчання;

5. Вивчення структури електронних підручників, опрацювання методів проектування предметного навчання та виховної діяльності;

6. Створення науково-методичного проекту: «Процес навчання в інформаційному середовищі».

2012-2013 н.р. Концептуально-організаційний етап

Завдання етапу:

1. Опрацювати на теоретичному рівні методи дослідно-експериментальної роботи, забезпечити науковий супровід експериментальної роботи та дозвіл на її організацію;

2. Підготувати концепцію тематично-цільового проекту: «Процес навчання в інформаційному середовищі»;

3. Реалізація тематично-цільового проекту: «Процес навчання в інформаційному середовищі»;

4. Розробка проектів колективної діяльності в предметному навчанні та апробація в навчально-виховному процесі;

5. Створення мультимедійних комп’ютерних засобів навчання та апробація їх в навчально-виховному процесі.

2013-2014-2015 н.р. Розвивально-формуючий етап

Завдання етапу:

1. Цілісне упровадження проектних технологій в предметне навчання та виховну діяльність;

2. Комплексна діагностика рівня творчого розвитку учасників педагогічного процесу;

3. Науково-дослідне відпрацювання кожним учителем системи упровадження методу проектів та інформаційно-комп’ютерних технологій;

4. Повна реалізація тематично-цільового проекту: «Процес навчання в інформаційному середовищі».

2015-2016 н.р. Результативно-узагальнюючий етап

Завдання етапу:

1. Науково-практичний аналіз результатів експериментальної роботи з упровадження проектних інформаційних технологій навчання і виховання.

2. Експертиза ефективності тематично-цільового проекту «Процес навчання в інформаційному середовищі».

3. Дебати з обговорення позитивних і негативних результатів даного проекту.

4. Науково-практична конференція на тему: « Формування професійної компетентності вчителя на основі науково-методичної та дослідно-експериментальної діяльності в умовах реалізації продуктивних технологій навчання та виховання гімназистів».